Skip to main content Skip to search

Usługi rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz przygotowanie deklaracji dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, umów o dzieło,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji, rejestrowanie wyrejestrowanie pracowników,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
  • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • • sporządzanie deklaracji dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych przekazywanych do GUS,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP, ocenę ryzyka zawodowego, dokumentacja BHP,
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej oraz kontroli przeprowadzanych przez pozostałe instytucje.
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wedle określonych standardów
  • przygotowywanie niestandardowych raportów na potrzeby zarządu oraz banków
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
  • opracowywanie planu kont wedle standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
  • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS,)
  • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
Rachunkowość

Profesjonalny księgowy, zapewni wysoką jakość usług specjalistycznych. Robimy wszystko, od księgowania ksiąg, archiwizacji, księgowości do doradztwa podatkowego itp.

Doradztwo podatkowe

Posiadamy wiedzę o wchodzących w życie nowościach prawnych, dbamy o Twoją działalność, zapewniając tym samym wysoką jakość konsultacji w kontakcie z Klientem.

Kadry i płace

Nie martw się o swoich pracowników, dbamy o Twój spokój i realizację marzeń, zapewniając wszystkie niezbędne dokumenty i płatności na czas.

Zakładanie i prowadzenie firm

Oferujemy nasze usługi w zakresie doradztwa prawnego i zarządzania związanego z podatkami lub księgowością wszelkiego rodzaju. Zapewniamy kompletne rozwiązania.

Archiwizacja

Brakuje miejsca na przechowywanie plików, papierów? Dostarczamy przestrzeń cyfrową, fizyczną do przechowania informacji. Przestrzegamy niezbędnych przepisów.

Usługi administracyjne

Dbamy o to wszystko, od fakturowania, archiwizacji, dokumenty prawne itp. Możesz po prostu podrzucić wszystko na nas i wykonamy dane zlecenie bardzo chętnie.