Skip to main content Skip to search

O nas

O nas – czyli słów kilka o firmie…

Nasze biuro rachunkowe działa od 2010 roku. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A., co gwarantuje Państwu finansowe bezpieczeństwo.

Naszym Klientom oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowych, Ewidencji na potrzeby podatku VAT. Księgi prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przygotowujemy okresowe sprawozdania finansowe, statystyczne oraz deklaracje podatkowe.

Klientami naszego biura są spółki prawa handlowego, spółki osobowe, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Świadcząc usługi księgowo-podatkowe stawiamy na rzetelność i indywidualne podejście do Klienta.

Usługi świadczymy w siedzibie naszego biura (także poprzez zdalne połączenie z serwerem klienta) lub w siedzibie Klienta.